Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:192:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 192, 1. júla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 192

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
1. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 721/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), pokiaľ ide o predĺženie existencie spoločného podniku do roku 2024 ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 722/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 o pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 723/2014 z 23. júna 2014, ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Nieheimer Käse (CHZO)]

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 724/2014 z 26. júna 2014 o štandarde na výmenu údajov na účely zasielania údajov vyžadovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii ( 1 )

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2014 z 30. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 499/96, pokiaľ ide o nové colné kvóty Únie pre niektoré ryby a produkty rybolovu s pôvodom na Islande

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 726/2014 z 30. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 992/95, pokiaľ ide o novú colnú kvótu pre upravené slede s pôvodom v Nórsku

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 727/2014 z 30. júna 2014 o začatí preskúmania „nového vývozcu“ v súvislosti s vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1389/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny trichlórizokyanurovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, o zrušení tohto cla, pokiaľ ide o dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine, a o zavedení registrácie tohto dovozu

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 728/2014 z 30. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

47

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2014/84/EÚ z 30. júna 2014, ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o nikel ( 1 )

49

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/414/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej rady z 27. júna 2014, ktorým sa Európskemu parlamentu navrhuje kandidát na funkciu predsedu Európskej komisie

52

 

 

2014/415/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júna 2014 o podrobnostiach vykonávania doložky o solidarite Úniou

53

 

 

2014/416/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. apríla 2014 o schéme štátnej pomoci SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07], ktorú vykonáva Francúzsko (medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci francúzskeho združenia pre zhodnocovanie výrobkov a odborných činností v oblasti záhradníctva a krajinotvorby – Val'Hor) [oznámené pod číslom C(2014) 2223]

59

 

 

2014/417/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. júna 2014 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Lotyšsku [oznámené pod číslom C(2014) 4536]  ( 1 )

66

 

 

2014/418/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2014/27)

68

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top