EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:184:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 184, 25. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 184

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
25. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 696/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny erukovej v rastlinných olejoch a tukoch a potravinách obsahujúcich rastlinné oleje a tuky ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 697/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 906/2009, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 698/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2076/2002, pokiaľ ide o delta-endotoxín z Bacillus thuringiensis  ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 699/2014 z 24. júna 2014 o dizajne spoločného loga na identifikáciu osôb ponúkajúcich verejnosti predaj liekov na diaľku, ako aj o technických, elektronických a kryptografických požiadavkách umožňujúcich overenie jeho pravosti ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 700/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 686/2012, pokiaľ ide o spravodajský členský štát pre účinnú látku dimetomorf ( 1 )

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 701/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2014/82/EÚ z 24. júna 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o všeobecné odborné znalosti, zdravotné požiadavky a požiadavky súvisiace s preukazmi ( 1 )

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/390/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júna 2014 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

16

 

 

2014/391/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. júna 2014, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ posteľným matracom [oznámené pod číslom C(2014)4083]  ( 1 )

18

 

 

2014/392/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. júna 2014, ktorým sa zriaďuje Konzorcium pre stredoeurópsku výskumnú infraštruktúru (CERIC-ERIC)

49

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1360/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovujú produkčné odvody v sektore cukru za hospodárske roky 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006, koeficient potrebný na výpočet dodatočných odvodov za hospodárske roky 2001/2002 a 2004/2005 a výška súm, ktoré zaplatia výrobcovia cukru predajcom cukrovej repy vzhľadom na rozdiel medzi maximálnou výškou odvodov a výškou týchto odvodov, ktoré budú účtované za hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004 a 2005/2006 ( Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013 )

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top