EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:172:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 172, 12. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 172

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
12. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 620/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 621/2014 zo 11. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/346/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. mája 2014 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 103. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce v súvislosti so zmenami kódexu Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave

28

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 496/13/COL z 11. decembra 2013 o financovaní koncertnej haly a konferenčného centra Harpa (Island)

36

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 91/14/COL z 26. februára 2014 o mape regionálnej pomoci Nórska 2014 – 2020 (Nórsko)

52

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1242/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cordero Segureño (CHZO)] ( Ú. v. EÚ L 323, 4.12.2013 )

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top