EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:167:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 167, 6. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 167

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
6. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/331/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd a k morským biologickým zdrojom Mayotte, ktoré patria do právomoci Európskej únie

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd a k morským biologickým zdrojom Mayotte, ktoré patria do právomoci Európskej únie

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie ( 1 )

30

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2014 z 5. júna 2014, ktorým sa na účely zavedenia výstražných a bezpečnostných upozornení v chorvátskom jazyku a prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2014 z 5. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/332/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. júna 2014, ktorým sa menia prílohy k rozhodnutiam 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokiaľ ide o podmienky zdravia zvierat a veterinárnej certifikácie pre dovoz registrovaných koní z určitých častí územia Indie [oznámené pod číslom C(2014) 3582]  ( 1 )

52

 

 

2014/333/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2014 o ochrane osobných údajov na Európskom justičnom portáli

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top