Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:166:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 166, 5. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 166

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
5. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/326/SZBP z 28. januára 2014 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Kórejskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Kórejskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o potravinové kategórie mäsa a používanie určitých prídavných látok v mäsových prípravkoch ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 602/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uľahčenie zbližovania postupov dohľadu, pokiaľ ide o uplatňovanie dodatočných rizikových váh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 603/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/327/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorú má Únia prijať na 53. zasadnutí Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF), pokiaľ ide o určité zmeny dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), uplatniteľné od 1. januára 2015

27

 

 

2014/328/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2014/11)

31

 

 

USMERNENIA

 

 

2014/329/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 12. marca 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/10)

33

 

 

2014/330/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 12. marca 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/4 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (ECB/2014/12)

42

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 407/13/COL z 23. októbra 2013, ktorým sa deväťdesiatykrát menia procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a predĺžením platnosti kapitol o národnej regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 a kritérií pre dôkladné posúdenie regionálnej pomoci na veľké investičné projekty

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top