EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:164:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 164, 3. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 164

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
3. júna 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/63/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa mení smernica Rady 2001/110/ES o mede

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014/EÚ z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej EÚ ( 1 )

6

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 586/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o zákaz lovu nad chránenými biotopmi a o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a hĺbku v prípade lovu plavidlami s vlečnými sieťami typu gangui v určitých pobrežných vodách Francúzska (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 587/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora v prípade lovu pobrežnými záťahovými sieťami v určitých pobrežných vodách Francúzska (Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d'Azur)

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 588/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa menia prílohy III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pomarančového oleja, látky Phlebiopsis gigantea, kyseliny giberelínovej, látky Paecilomyces fumosoroseus kmeňa FE 9901, látky Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, jadrového mnohostenného vírusu Spodoptera exigua, látky Bacillus firmus I-1582, kyseliny S-abscisovej, kyseliny L-askorbovej a látky Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v určitých produktoch alebo na nich. ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 252/2012 ( 1 )

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 590/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

41

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/310/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUCAP Sahel Mali/1/2014 z 26. mája 2014 o vymenovaní vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

43

 

 

2014/311/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. mája 2014, ktorým sa vymenúvajú dvaja belgickí členovia a belgický náhradník Výboru regiónov

44

 

 

2014/312/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. mája 2014, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ vnútorným a vonkajším náterovým farbám a lakom [oznámené pod číslom C(2014) 3429]  ( 1 )

45

 

 

2014/313/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. mája 2014, ktorým sa menia rozhodnutia 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2011/382/EÚ, 2011/383/EÚ, 2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie látok [oznámené pod číslom C(2014) 3468]  ( 1 )

74

 

 

2014/314/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. mája 2014, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pre ohrievače vody [oznámené pod číslom C(2014) 3452]  ( 1 )

83

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie ( Ú. v. ES L 197, 21.7.2001 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/zv. 06, s. 157)

104

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top