EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:132:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 132, 3. mája 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
3. mája 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ES

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 446/2014 z 2. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 251/2009 a (EÚ) č. 275/2010, pokiaľ ide o rady údajov, ktoré sa majú zostavovať, a kritériá hodnotenia kvality štrukturálnej podnikovej štatistiky ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 447/2014 z 2. mája 2014 o osobitných pravidlách pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 448/2014 z 2. mája 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 aktualizáciou odkazov na prílohy k Chicagskému dohovoru ( 1 )

53

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 449/2014 z 2. mája 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 498/2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 450/2014 z 30. apríla 2014, ktorým sa dvestotrinástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

59

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 451/2014 z 2. mája 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

61

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/244/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2014 z 29. apríla 2014 o prijatí príspevku tretieho štátu na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta), ktorým sa mení rozhodnutie ATALANTA/3/2009

63

 

 

2014/245/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Brazílie za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

65

 

 

2014/246/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Argentíny za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

68

 

 

2014/247/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Mexika za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

71

 

 

2014/248/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Singapuru za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

73

 

 

2014/249/ EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

76

 

 

2014/250/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o schválenie vnútroštátnych opatrení na zabránenie zavlečeniu herpetického vírusu ustríc 1 μνar (OsHV-1 μVar) do určitých oblastí Írska a Spojeného kráľovstva [oznámené pod číslom C(2014) 2763]  ( 1 )

79

 

 

2014/251/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2014 o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2013 [oznámené pod číslom C(2014) 2785]

81

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top