EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:124:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 124, 25. apríla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 124

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
25. apríla 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 418/2014 z 24. apríla 2014, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, v súvislosti s látkou ivermektín ( 1 )

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 419/2014 z 24. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 420/2014 z 24. apríla 2014, ktorým sa ruší pozastavenie podávania žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/226/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 14. apríla 2014, pokiaľ ide o predĺženie obdobia nároku audiovizuálnych koprodukcií podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

25

 

 

2014/227/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. apríla 2014 o neschválení určitých biocídnych účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 1 )

27

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k Prijatiu všeobecného rozpočtu Európskej úniie na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou ( Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014 )

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top