Help Print this page 

Document L:2014:115:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 115, 17. apríla 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 115

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
17. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/221/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 391/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antisubvenčných opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozšírených na dovoz odosielaný z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 392/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozšírených na dovoz odosielaný z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 393/2014 z 11. apríla 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov rajotvarých vo vodách Únie divízie VIId

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 394/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 395/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 396/2014 zo 16. apríla 2014 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. júna 2014 do 31. augusta 2014

26

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2014/58/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES zriadi systém identifikácie pyrotechnických výrobkov ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top