EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:115:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 115, 17. apríla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 115

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
17. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/221/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 391/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antisubvenčných opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozšírených na dovoz odosielaný z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 392/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozšírených na dovoz odosielaný z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 393/2014 z 11. apríla 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov rajotvarých vo vodách Únie divízie VIId

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 394/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 395/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 396/2014 zo 16. apríla 2014 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. júna 2014 do 31. augusta 2014

26

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2014/58/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES zriadi systém identifikácie pyrotechnických výrobkov ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top