EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:107:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 107, 10. apríl 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 107

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
10. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 357/2014 z 3. februára 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o situácie, v ktorých sa môžu vyžadovať štúdie účinnosti po vydaní povolenia ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 358/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa menia prílohy II a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 359/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu (ES) č. 136/2004, pokiaľ ide o zoznam krajín podľa jeho článku 9 ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Rusku po preskúmaní pred uplynutím platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2121/98 ( 1 )

39

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 362/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa opravuje španielske znenie nariadenia (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách ( 1 )

56

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

57

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/196/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 18. februára 2014, ktorým sa schvaľuje aktualizácia programu makroekonomických úprav Portugalska

59

 

 

2014/197/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 18. februára 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

61

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 303/13/COL z 10. júla 2013, ktoré sa týka schémy chartrového fondu pre severné Nórsko (Nórsko)

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top