Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:100:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 100, 3. apríl 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 100

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
3. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 342/2014 z 21. januára 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie metód výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti pre finančné konglomeráty ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 343/2014 z 2. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/183/SZBP z 1. apríla 2014 o začatí vojenskej operácie Európskej únie v Stredoafrickej republike (EUFOR RCA)

12

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, ktorým sa mení prílohaI k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickejnomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ( Ú. v. EÚL 290, 31.10.2013 )

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top