EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:090:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 090, 26. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.090.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 90

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
26. marca 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 301/2014 z 25. marca 2014, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o zlúčeniny šesťmocného chrómu (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 302/2014 z 25. marca 2014 o povolení prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej hubou Trichoderma reesei (CBS 126896) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a odstavené prasiatka (držiteľ povolenia: ROAL Oy) (1)

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 303/2014 z 25. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 304/2014 z 25. marca 2014 o povolení prípravkov s obsahom Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 a Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (1)

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2014 z 25. marca 2014 o povolení kyseliny propiónovej, propionátu sodného a propionátu amónneho ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat iné ako prežúvavce, ošípané a hydina (1)

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 306/2014 z 25. marca 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/167/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2014 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil, Španielsko)

18

 

 

2014/168/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. marca 2014, ktorým sa vymenúva slovenský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top