EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:084:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 084, 20. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.084.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
20. marca 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 248/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúniové úhrady a inkasá (1)

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 249/2014 z 26. februára 2014 o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 827/2004, ktorým sa zakazuje dovoz tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Bolívii, v Kambodži, v Rovníkovej Guinei, v Gruzínsku a v Sierre Leone a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1036/2001

4

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2004/ES

6

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91

14

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 252/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o vykonávacie a delegované právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii

35

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 253/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 510/2011 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020 (1)

38

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 254/2014 z 26. februára 2014 o viacročnom programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1926/2006/ES

42

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 255/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú zveriť Komisii

57

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014 z 26. februára 2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 736/96

61

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 257/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, pokiaľ ide o zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu

69

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (1)

72

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady č. 136/2014/EÚ z 20. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy, ktoré umožnia účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu

99

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top