EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:079:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 079, 18. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.079.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 79

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
18. marca 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Maurícijskou republikou a Európskou úniou

1

 

*

Informácia o nadobudnutí účinnosti obnovenia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

1

 

 

2014/146/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

2

 

*

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

3

 

 

Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený Dohodou o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

9

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 270/2014 zo 17. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 889/2005, ktorým sa ukladajú určité reštriktívne opatrenia voči Konžskej demokratickej republike

34

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 271/2014 zo 17. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

35

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 272/2014 zo 17. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov splatných Európskej agentúre pre lieky na základe miery inflácie (1)

37

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 273/2014 zo 17. marca 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

40

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/147/SZBP zo 17. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top