EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:067:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 067, 7. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.067.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 67

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
7. marca 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 211/2014 z 27. februára 2014, ktorým sa opravuje slovenské znenie nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 212/2014 zo 6. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kontaminantu citrinín v potravinových doplnkoch na báze ryže fermentovanej červenými kvasinkami Monascus purpureus  (1)

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 213/2014 zo 6. marca 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2014/121/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2014 zo 7. februára 2014, ktorým sa vymenúvajú členovia správnej rady Centra pre rozvoj podnikania (CDE)

7

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top