EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:044:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 044, 14. február 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.044.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 44

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
14. februára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 140/2014 z 13. februára 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka spinetoram a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1)

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2014 z 13. februára 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky rastlinné oleje/klinčekový olej (1)

40

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2014 z 13. februára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

43

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2014/22/EÚ z 13. februára 2014, ktorou sa mení príloha IV k smernici Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o infekčnú anémiu lososov (ISA) (1)

45

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/79/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. februára 2014, ktorým sa vymenúvajú traja dánski členovia a piati dánski náhradníci Výboru regiónov

48

 

 

2014/80/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. februára 2014, ktorým sa vymenúva španielsky náhradník Výboru regiónov

49

 

 

2014/81/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. februára 2014, ktorým sa vymenúva nemecký náhradník Výboru regiónov

50

 

 

2014/82/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. februára 2014, ktorým sa vymenúva litovský náhradník Výboru regiónov

51

 

 

2014/83/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. februára 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/1014/EÚ, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015

52

 

 

2014/84/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. februára 2014 o zmene vykonávacieho rozhodnutia 2013/426/EÚ o opatreniach na zabránenie zavlečenia vírusu afrického moru ošípaných z určitých tretích krajín alebo častí územia tretích krajín, v ktorých je potvrdený výskyt tejto nákazy, do Únie, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/78/EÚ [oznámené pod číslom C(2014) 715]  (1)

53

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011)

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top