EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:040:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 040, 11. február 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.040.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 40

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
11. februára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/71/SZBP z 18. novembra 2013 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Čilskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Čilskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Čilskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 124/2014 z 10. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 125/2014 z 10. februára 2014, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 714/2013

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 126/2014 z 5. februára 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Paprika Žitava/Žitavská paprika (CHOP)]

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 127/2014 z 5. februára 2014, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (CHOP)]

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 128/2014 z 5. februára 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Gofio Canario (CHZO)]

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 129/2014 z 10. februára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2014/18/EÚ z 29. januára 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/72/SZBP z 10. februára 2014, ktorým sa aktualizuje a mení zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2013/395/SZBP

56

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/73/SZBP z 10. februára 2014 o vojenskej operácii Európskej únie v Stredoafrickej republike (EUFOR RCA)

59

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/74/SZBP z 10. februára 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top