EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:038:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 038, 7. február 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.038.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 38

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
7. februára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/60/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014 o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 111/2014 zo 4. februára 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 112/2014 zo 4. februára 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2014 zo 4. februára 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 114/2014 zo 4. februára 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2014 zo 4. februára 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2014 zo 6. februára 2014 o neschválení účinnej látky jodid draselný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1)

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 117/2014 zo 6. februára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2014/19/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

30

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy (1)

32

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa (1)

39

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/61/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 5. februára 2014 o predĺžení platnosti rozhodnutia 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh [oznámené pod číslom C(2014) 493]  (1)

43

 

 

2014/62/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 6. februára 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2003/766/ES o núdzových opatreniach na prevenciu šírenia Diabrotica virgifera Le Conte [oznámené pod číslom C(2014) 467]

45

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2014/63/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie zo 6. februára 2014 o opatreniach na kontrolu organizmu Diabrotica virgifera virgifera Le Conte v oblastiach Únie, kde je jeho prítomnosť potvrdená

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top