EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:032:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 032, 1. február 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.032.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 32

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
1. februára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/50/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. januára 2014 o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa podrobne stanovuje postup na zmenu prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1)

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 89/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa schvaľuje bis(N-cyklohexyl-diazénium-dioxy)-meď (Cu-HDO) ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 (1)

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 90/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa schvaľuje kyselina dekánová ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 4, 18 a 19 (1)

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 91/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa schvaľuje S-metoprén ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (1)

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 92/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa schvaľuje zineb ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21 (1)

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 93/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa schvaľuje kyselina oktánová ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 4 a 18 (1)

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 94/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa schvaľuje jód vrátane polyvinylpyrolidónu jódu ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 3, 4 a 22 (1)

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 95/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 96/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. februára 2014

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/51/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti z roku 2011 (dohovor č. 189)

32

 

 

2014/52/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci z roku 1990 (dohovor č. 170)

33

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2014/53/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 29. januára 2014 týkajúce sa dôsledkov odobratia volebného práva občanom Únie, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb

34

 

 

USMERNENIA

 

 

2014/54/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 18. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek (ECB/2013/49)

36

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

DOPLNKOVÝ PORIADOK SÚDNEHO DVORA

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top