EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:023:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 023, 28. január 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.023.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 23

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
28. januára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 67/2014 z 27. januára 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2015, ktoré sa týkajú spoločenskej a kultúrnej účasti a materiálnej deprivácie (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2014 z 27. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 141/2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) z dôvodu pristúpenia Chorvátska do Európskej únie (1)

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 69/2014 z 27. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (1)

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 70/2014 z 27. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (1)

25

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 71/2014 z 27. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (1)

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2014 z 27. januára 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 770/2013 týkajúce sa zníženia kvóty Portugalska na sebastesy na rok 2013 v oblasti NAFO 3LN

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 73/2014 z 27. januára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

33

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/38/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. januára 2014, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Taliansku [oznámené pod číslom C(2014) 279]

35

 

 

2014/39/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. januára 2014, ktorým sa potvrdzuje účasť Grécka na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top