EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:008:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 008, 11. január 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.008.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 8

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
11. januára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/7/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. decembra 2013 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie

1

 

 

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie

3

 

*

Oznámenie Európskej únie Sanmarínskej republike týkajúce sa technickej zmeny prílohy I k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 a Chorvátska 1. júla 2013

7

 

*

Oznámenie Európskej únie Lichtenštajnskému kniežatstvu týkajúce sa technickej zmeny prílohy I k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 a Chorvátska 1. júla 2013

8

 

*

Oznámenie Európskej únie Monackému kniežatstvu týkajúce sa technickej zmeny prílohy I k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 a Chorvátska 1. júla 2013

9

 

*

Oznámenie Európskej únie Andorrskému kniežatstvu týkajúce sa technickej zmeny prílohy I k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 a Chorvátska 1. júla 2013

10

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2014 z 9. januára 2014, ktorým sa dvesto deviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 17/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa stanovuje štandardizovaný formulár na oznámenie osobitného opatrenia v rámci mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 18/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Žemaitiškas kastinys (ZTŠ)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, v súvislosti s látkou chloroform ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 20/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, a to v súvislosti s látkou butafosfán ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 21/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa dvestodesiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 22/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 23/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 6. a 7. januára 2014 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac január 2014

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/8/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. októbra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/372/EÚ o použití kontrolovaných látok ako procesných činidiel podľa článku 8 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 [oznámené pod číslom C(2013) 6517]

27

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (Euratom) č. 1369/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve a o zrušení nariadenia (ES) č. 1990/2006 ( Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013 )

30

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 ( Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013 )

31

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2013/114/EÚ z 1. marca 2013, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre členské štáty na výpočet obnoviteľnej energie z tepelných čerpadiel z rôznych technológií tepelných čerpadiel podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES ( Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2013 )

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top