EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:335:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 335, 14. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.335.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
14. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1331/2013 z 10. decembra 2013, ktorým sa od 1. júla 2012 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1332/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1333/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1709/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 972/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1454/2007, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1296/2008, (ES) č. 1130/2009, (EÚ) č. 1272/2009 a (EÚ) č. 479/2010, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1334/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2008, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia a odporúčanú dávku prípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1)

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1335/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012 o obchodných normách na olivový olej

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (1)

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso zo svíň, oviec, kôz a hydiny

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1338/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa dvestoôsmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1339/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1340/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. decembra 2013

27

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1341/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovuje, do akej miery je možné prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v novembri 2013 pre niektoré mliečne výrobky v rámci určitých colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/756/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v rámci Výboru pre vládne obstarávanie, pokiaľ ide o rozhodnutia, ktorými sa vykonávajú určité ustanovenia Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní

32

 

 

2013/757/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. decembra 2013, ktorým sa vymenúvajú nemecký člen a nemecký náhradník Výboru regiónov

45

 

 

2013/758/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. decembra 2013, ktorým sa stanovuje, že Poľsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady z 21. júna 2013

46

 

 

2013/759/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. decembra 2013 o prechodných riadiacich opatreniach pre ERF od 1. januára 2014 do nadobudnutia platnosti 11. Európskeho rozvojového fondu

48

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/760/SZBP z 13. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

50

 

 

2013/761/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2013 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcom sa prechodného národného programu uvedeného v článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom C(2013) 8815]

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top