EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:332:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 332, 11. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.332.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 332

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
11. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1279/2013 z 9. decembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (CHOP)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1280/2013 z 9. decembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (CHZO)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1281/2013 z 10. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2014 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1282/2013 z 10. decembra 2013, ktorým sa opravuje poľské jazykové znenie nariadenia (ES) č. 2508/2000 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o prevádzkové programy v sektore rybolovu

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1283/2013 z 10. decembra 2013, ktorým sa opravuje francúzske znenie nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1284/2013 z 10. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/728/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2013 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujaťna Konferencii ministrov Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o predĺženie moratória na clo z elektronických prenosov a moratória na sťažnosti v situácii, kedy nedochádza k porušeniu, a v iných situáciách

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/729/SZBP z 9. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali)

18

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/730/SZBP z 9. decembra 2013 na podporu činností odzbrojenia a kontroly zbraní vykonávaných strediskom SEESAC v juhovýchodnej Európe v rámci stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi

19

 

 

2013/731/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2013 o oznámení Írska týkajúcom sa prechodného národného programu uvedeného v článku 32 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom C(2013) 8638]

31

 

 

2013/732/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku [oznámené pod číslom C(2013) 8589]  ( 1 )

34

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/733/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 1/2013 z 28. novembra 2013 o zmene prílohy 10 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top