EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:315:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 315, 26. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.315.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 315

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
26. novembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní časti IV (obchodné záležitosti) Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (Guatemala)

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1195/2013 z 22. novembra 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka tiosíran sodno-strieborný a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1)

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1196/2013 z 22. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Stakliškės (CHZO)]

32

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1197/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (1)

34

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1198/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 330/2013, ktorým sa na takýto dovoz uplatňuje registrácia

67

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1199/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka chlorantraniliprol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1)

69

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1200/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cozza di Scardovari (CHOP)]

74

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1201/2013 z 25. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

76

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/673/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2013 o finančnom príspevku Únie Chorvátsku na kontrolný program rybárstva na rok 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 6606]

78

 

 

2013/674/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2013 k usmerneniam k prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (1)

82

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/675/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim č. 2/2013 zo 7. novembra 2013, ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top