Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 313, 22. november 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.313.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 313

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
22. novembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/671/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2013 o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou o uplatňovaní právnych predpisov Únie o zdaňovaní príjmov z úspor a administratívnej spolupráci v oblasti zdaňovania na spoločenstvo Svätý Bartolomej

1

 

 

2013/672/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2013 o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1180/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori

4

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1181/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 964/2013

13

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1182/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 754/2009, (EÚ) č. 1262/2012, (EÚ) č. 39/2013 a (EÚ) č. 40/2013, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2013 z 12. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Slovenski med (CHZO)]

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1184/2013 z 12. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (CHOP)]

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1185/2013 z 21. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pâté de Campagne Breton (CHZO)]

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1186/2013 z 21. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Orkney Scottish Island Cheddar (CHZO)]

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1187/2013 z 21. novembra 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka pentiopyrad a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1)

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1188/2013 z 21. novembra 2013, ktorým sa pre plavidlá Únie, ktoré vykonávajú rybolov merlúzy južnej a homára nórskeho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského poloostrova a uskutočňujú vykládku v španielskych prístavoch, stanovuje skrátená oznamovacia lehota pred ich príchodom do prístavu

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1189/2013 z 21. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1190/2013 z 21. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top