Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:294:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 294, 6. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.294.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 294

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
6. novembra 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (1)

13

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1093/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 a nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004, pokiaľ ide o zjednodušenie systému Intrastat a zber informácií v rámci tohto systému

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1094/2013 zo 4. novembra 2013 o pridelení dodatočných dní na mori Francúzsku a Spojenému kráľovstvu v rámci divízie Vike Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES)

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1095/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Sierra de Cádiz (CHOP)]

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1096/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes (CHZO)]

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Lentilles vertes du Berry (CHZO)]

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1098/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Gâche vendéenne (CHZO)]

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1099/2013 z 5. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (zlepšenie pravidelnej námornej dopravy)

40

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1100/2013 z 5. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

42

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2013/637/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení odporúčanie 2006/576/ES, pokiaľ ide o toxíny T-2 a HT-2 v kŕmnych zmesiach pre mačky (1)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top