EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:280:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 280, 22. október 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.280.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 280

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
22. októbra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1010/2013 zo 17. októbra 2013, ktorým sa stanovuje zákaz rybolovu stuhochvosta čierneho vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách podoblastí VIII, IX a X plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2013 z 21. októbra 2013 o výnimkách z pravidiel pôvodu stanovených v prílohe II k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, ktoré sa uplatňujú v rámci kvót na určité výrobky zo Salvádoru

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1012/2013 z 21. októbra 2013 o výnimkách z pravidiel pôvodu stanovených v prílohe II k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, ktoré sa uplatňujú v rámci kvót na určité výrobky z Kostariky

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1013/2013 z 21. októbra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/514/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 9. októbra 2013 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Taliansko)

24

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/515/SZBP z 21. októbra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/638/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike

25

 

 

2013/516/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júla 2010 o opatrení C 40/07 (ex NN 48/07), ktoré vykonalo Rumunsko v prospech spoločnosti ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (bývalá spoločnosť Petrotub Roman S.A.) [oznámené pod číslom K(2010) 4492]  (1)

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2013/250/EÚ z 21. mája 2013, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre zdravotnotechnické armatúry (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top