EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:253:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 253, 25. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.253.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 253

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 56
25. septembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 917/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 857/2010, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Iráne, Pakistane a Spojených arabských emirátoch

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 918/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa stanovuje zákaz rybolovu tresky jednoškvrnnej vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách podoblastí Vb a VIa plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 919/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa stanovuje zákaz výlovu mieňovca európskeho vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách oblastí VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2013 z 24. septembra 2013 o autorizácii notifikovaných orgánov a dohľade nad nimi podľa smernice Rady 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach a smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach ( 1 )

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 921/2013 z 24. septembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/471/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. septembra 2013 o poskytovaní denných príspevkov a náhrad cestovných výdavkov členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a ich náhradníkom

22

 

 

2013/472/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. septembra 2013, ktorým sa Belgicku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Poľsku a Portugalsku udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania [oznámené pod číslom C(2013) 5897]

24

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2013/473/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 24. septembra 2013 o auditoch a hodnoteniach vykonávaných notifikovanými subjektmi v oblasti zdravotníckych pomôcok ( 1 )

27

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top