Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:252:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 252, 24. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.252.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 252

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
24. septembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 910/2013 zo 16. septembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Trote del Trentino (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 911/2013 zo 16. septembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Weideochse vom Limpurger Rind (CHOP)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 912/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania v oblasti štatistiky systémov vzdelávania a odbornej prípravy (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 913/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie sladidiel v určitých ovocných alebo zeleninových nátierkach (1)

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 914/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2013 uplatniteľné na určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 915/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 916/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/467/SZBP z 23. septembra 2013, ktorým sa mení a predlžuje rozhodnutie 2010/576/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo)

27

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/468/SZBP z 23. septembra 2013, ktorým sa mení a predlžuje rozhodnutie 2010/565/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)

29

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2013/469/SZBP z 23. septembra 2013, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

31

 

 

2013/470/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 20. septembra 2013, ktorým sa menia rozhodnutia 2010/470/EÚ a 2010/472/EÚ, pokiaľ ide o veterinárne požiadavky veterinárne požiadavky týkajúce sa klusavky na účely obchodovania so spermou, vajíčkami a embryami oviec (Ovine) a kôz (Caprinae) ich dovozu do Únie [oznámené pod číslom C(2013) 5917]  (1)

32

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 (Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012)

51

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top