EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:251:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 251, 21. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.251.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 251

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
21. septembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 905/2013 z 19. septembra 2013, ktorým sa stanovuje zákaz rybolovu stuhochvosta čierneho vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2013 z 19. septembra 2013, ktorým sa stanovuje zákaz lovu platesy veľkej v podoblastiach VIIf a VIIg plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní) (1)

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/465/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUMM Georgia/1/2013 z 13. septembra 2013 o vymenovaní vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia)

12

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2013/466/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 11. septembra 2013 o dôsledných nediskriminačných povinnostiach a metodikách výpočtu nákladov na podporu hospodárskej súťaže a zlepšenie investičného prostredia širokopásmového pripojenia

13

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 282, 16.10.2012)

33

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top