EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:247:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 247, 18. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.247.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 247

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
18. septembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 885/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o inteligentných dopravných systémoch, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá (1)

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 886/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o údaje a postupy, ak je to možné, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom (1)

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 887/2013 z 11. júla 2013, ktorým sa nahrádzajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 888/2013 zo 16. septembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Oignon de Roscoff (CHOP)]

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 889/2013 zo 16. septembra 2013, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Chufa de Valencia (CHOP)]

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 890/2013 zo 16. septembra 2013, ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Amarene Brusche di Modena (CHZO)]

24

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 891/2013 zo 16. septembra 2013, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tuniaka okatého v Atlantickom oceáne plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

29

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 892/2013 zo 16. septembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov sebastesov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zóny V, ako aj v medzinárodných vodách zón XII a XIV

31

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 893/2013 zo 16. septembra 2013, ktorým sa stanovuje zákaz lovu platesy veľkej v zónach IIIa a IVbc plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

33

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 894/2013 zo 17. septembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/457/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. septembra 2013, ktorým sa vymenúva sudca Súdu pre verejnú službu Európskej únie

37

 

 

USMERNENIA

 

 

2013/458/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 30. júla 2013, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2013/25)

38

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 46/2013 z 15. marca 2013, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP (Ú. v. EÚ L 231, 29.8.2013)

43

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top