EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:218:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 218, 14. august 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.218.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 218

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
14. augusta 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole (1)

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku

15

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 779/2013 z 13. augusta 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/430/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. augusta 2013 o sumách prenášaných z vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva do režimu jednotnej platby na rozpočtový rok 2014, ako sa stanovuje v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 [oznámené pod číslom C(2013) 5180]

26

 

 

2013/431/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. augusta 2013, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺženie dočasných povolení udelených v prípade účinných látok benalaxyl-M a valifenalát [oznámené pod číslom C(2013) 5184]  (1)

28

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top