Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:210:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 210, 6. august 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.210.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 210

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
6. augusta 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 751/2013 z 29. júla 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kraški med (CHOP)]

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 752/2013 z 31. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy a obchod s tretími krajinami v sektore vinohradníctva a vinárstva

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 753/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 754/2013 z 5. augusta 2013, ktorým sa stodeväťdesiaty ôsmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 755/2013 z 5. augusta 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/424/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2013 o finančnom príspevku Európskej únie v roku 2013 na vnútroštátne programy 11 členských štátov (Bulharska, Dánska, Nemecka, Talianska, Lotyšska, Litvy, Malty, Rumunska, Slovinska, Fínska a Švédska) týkajúce sa zberu, správy a využívania údajov v odvetví rybárstva [oznámené pod číslom C(2013) 4434]

28

 

 

2013/425/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. augusta 2013, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/782/EÚ, ktorým sa určujú množstvové limity a prideľujú kvóty na látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 4922]

30

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top