EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:198:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 198, 23. júl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.198.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 198

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
23. júla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 695/2013 z 15. júla 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom na Ukrajine po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a čiastočnom predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 696/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

22

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 697/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 698/2013 z 19. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 699/2013 z 19. júla 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 700/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/391/SZBP z 22. júla 2013 na podporu praktického vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

40

 

 

2013/392/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. júla 2013, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania

45

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/393/SZBP z 22. júla 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/382/SZBP, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

47

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/394/EÚ

 

*

Rozhodnutie Štatistického výboru Európskej únie a Švajčiarska č. 1/2013 z 12. júna 2013, ktorým sa nahrádza príloha A k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

48

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top