Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:195:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 195, 18. júl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.195.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 195

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
18. júla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 678/2013 z 9. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Lotyšsku

2

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 679/2013 z 15. júla 2013, ktorým sa stanovujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 a opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2012 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

3

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 680/2013 z 15. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1259/2012 o rozdelení rybolovných možností podľa protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 681/2013 zo 17. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (1)

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 682/2013 zo 17. júla 2013, ktorým sa stodeväťdesiaty šiestykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 683/2013 zo 17. júla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 684/2013 zo 17. júla 2013 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. septembra 2013 do 30. novembra 2013

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/387/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. júla 2013 o prijatí eura Lotyšskom 1. januára 2014

24

 

 

2013/388/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. júla 2013 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu (ECB/2013/22)

27

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top