EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:192:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 192, 13. júl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.192.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 192

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
13. júla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2013 z 8. júla 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vysávačov (1)

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 667/2013 z 12. júla 2013 o povolení diklazurilu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku (držiteľ povolenia: Eli Lilly and Company Ltd.), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 162/2003 (1)

35

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2,4-DB, dimetomorfu, indoxakarbu a pyraklostrobínu v určitých produktoch alebo na ich povrchu (1)

39

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 669/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

72

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/375/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 9. júla 2013, ktorým sa schvaľuje aktualizácia programu makroekonomických úprav Portugalska

74

 

 

2013/376/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 28. júna 2013, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/13 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu (ECB/2013/21)

75

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top