EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:138:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 138, 24. máj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.138.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 138

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
24. mája 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 474/2013 zo 7. mája 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Salmerino del Trentino (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 475/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Agnello del Centro Italia (CHZO)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 476/2013 z 23. mája 2013, ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2013/2014

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 477/2013 z 23. mája 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 478/2013 z 23. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/229/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2013 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Rumunskom

11

 

 

2013/230/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2013 o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel s Bulharskom

12

 

 

2013/231/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2013, ktorým sa vymenúva írsky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

13

 

 

2013/232/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2013, ktorým sa vymenúva slovenský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

14

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/233/SZBP z 22. mája 2013 o pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya)

15

 

 

USMERNENIA

 

 

2013/234/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 15. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/4 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2013/14)

19

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top