Help Print this page 

Document L:2013:124:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 124, 4. máj 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.124.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 124

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
4. mája 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2013/179/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 9. apríla 2013 týkajúce sa používania metód na meranie a oznamovanie environmentálneho správania výrobkov a organizácií počas ich životného cyklu (1)

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top