EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:118:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 118, 30. apríl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.118.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 118

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
30. apríla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/206/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013 o pozícii, ktorú má Európska únia prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu prílohy XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

1

 

 

2013/207/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o systém kontrol ekologickej výroby

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 393/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti a oznamovacie povinnosti týkajúce sa odrôd konope na uplatňovanie schém priamej podpory pre poľnohospodárov

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 394/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o látku monepantel (1)

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 395/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/208/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

21

 

 

2013/209/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2013 o vyrovnaní účtov platobných agentúr členských štátov týkajúcich sa výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2012 [oznámené pod číslom C(2013) 2444]

23

 

 

2013/210/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2013 o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2012 [oznámené pod číslom C(2013) 2454]

30

 

 

2013/211/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2013/10)

37

 

 

USMERNENIA

 

 

2013/212/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 19. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2013/11)

43

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Odporúčanie č. 93/13/COL Dozorného úradu EZVO z 21. februára 2013 o koordinovanom pláne kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia podvodných praktík pri predaji určitých potravín

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top