EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:111:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 111, 23. apríl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.111.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 111

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 56
23. apríla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 363/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 364/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 365/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glufozinát ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 366/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus firmus I-1582 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 367/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 368/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 369/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka fosfonáty draselné a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 370/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

43

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/180/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013, ktorým sa vymenúvajú členovia výboru stanoveného v článku 3 ods. 3 prílohy I k Protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

48

 

 

2013/181/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013 o vypracovaní zoznamu troch zastupujúcich sudcov Súdu pre verejnú službu

49

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/182/SZBP z 22. apríla 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

50

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/183/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2010/800/SZBP

52

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/184/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme a o zrušení rozhodnutia 2010/232/SZBP

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2013/185/SZBP z 22. apríla 2013, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2012/739/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

77

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/186/SZBP z 22. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2012/739/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

101

 

 

2013/187/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/1/ES, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej republike, pokiaľ ide o vzorce používané pri schválených metódach a úpravu takýchto jatočne opracovaných tiel [oznámené pod číslom C(2013) 2037]

103

 

 

2013/188/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2013 o výročných správach o nediskriminačných kontrolách vykonaných podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 [oznámené pod číslom C(2013) 2098]  ( 1 )

107

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top