Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:091:TOC

Úradný vestník Európskej únie, R 091, 03. apríl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.091.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 91

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
3. apríla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zosúladené poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej EÚ (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 306/2013 z 2. apríla 2013 týkajúce sa povolenia prípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pre odstavené prasiatka a pre odstavené prasiatka z čeľade diviakovité iné ako Sus scrofa domesticus (držiteľ povolenia Kemin Europa N.V) (1)

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2013 z 2. apríla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/164/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. marca 2013, ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2003/135/ES, 2004/832/ES a 2005/59/ES, ktorými sa schvaľujú plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania takýchto ošípaných vo Francúzsku, v Nemecku a na Slovensku [oznámené pod číslom C(2013) 1741]

10

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2013/165/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 27. marca 2013 o prítomnosti toxínov T-2 a HT-2 v obilninách a vo výrobkoch z obilnín (1)

12

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2013/10/EÚ z 19. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 77, 20.3.2013)

16

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top