Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:075:TOC

Úradný vestník Európskej únie, R 075, 19. marec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.075.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 75

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
19. marca 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2013 zo 14. marca 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu, fludioxonylu a prohexadiónu v určitých výrobkoch alebo na nich (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 242/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa stoosemdesiatydeviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/133/SZBP z 18. marca 2013, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre región Sahel

29

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/134/SZBP z 18. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/173/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine

33

 

 

2013/135/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. marca 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2007/506/ES a 2007/742/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom [oznámené pod číslom C(2013) 1411]  (1)

34

 

 

2013/136/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. marca 2013, ktorým sa ukončuje prešetrovanie začaté vykonávacím rozhodnutím 2012/161/EÚ, pokiaľ ide o účinné vykonávanie Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných látkach v Bolívii [oznámené pod číslom C(2013) 1422]

35

 

 

2013/137/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. marca 2013, ktorým sa povoľuje využívanie ohrozeného hovädzieho dobytka v Španielsku do konca jeho produktívneho života po úradnom potvrdení prítomnosti BSE [oznámené pod číslom C(2013) 1473]

37

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2012/414/EÚ zo 17. júla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k rozhodnutiu 2006/168/ES, pokiaľ ide o určité požiadavky na veterinárnu certifikáciu pri dovoze embryí hovädzieho dobytka do Únie (Ú. v. EÚ L 194, 21.7.2012)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top