EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:051:TOC

Úradný vestník Európskej únie, R 051, 23. február 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.051.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 51

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
23. februára 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/103/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999 (1)

1

Dohoda medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999

8

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 165/2013 z 22. februára 2013, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2013

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 166/2013 z 22. februára 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/104/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o zápis Brazílie do zoznamu tretích krajín a ich častí, z ktorých je povolené dovážať sušené mäso a pasterizované mäsové produkty do Únie [oznámené pod číslom C(2013) 899]  (1)

16

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2013/105/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 9. októbra 2009 o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top