Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:357:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 357, 28. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.357.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 357

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
28. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1269/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 585/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom okrem iného v Rusku na základe čiastočného predbežného preskúmania podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1270/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o termín revízie rozhodnutia o osobitnej podpore na rok 2012 v Portugalsku, od nariadenia (ES) č. 1120/2009, pokiaľ ide o termín oznámenia takejto revízie a pokiaľ ide o podmienky uplatniteľné na osobitné poľnohospodárske činnosti, z ktorých vyplýva ďalší agroenvironmentálny prínos, a od nariadenia (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o informácie zahrnuté do žiadosti o pomoc

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa stanovuje výnimka z určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o možnosti predkladať žiadosti o pomoc v rámci režimu jednotnej platby za rok 2012 a prideľovať v roku 2012 platobné nároky z národnej rezervy alebo zvyšovať ich jednotkovú hodnotu a pokiaľ ide o obsah jednotnej žiadosti, nariadenia (ES) č. 1120/2009, pokiaľ ide o nahlásenie platobných nárokov v roku 2012, a nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o overovanie podmienok oprávnenosti pred uskutočnením platieb a deň, ku ktorému pozemky musia byť k dispozícii poľnohospodárom

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/835/SZBP z 21. decembra 2012, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2010/96/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska

13

 

 

2012/836/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júla 2012 o opatrení SA.34440 (12/C) zavedenom Luxemburským veľkovojvodstvom, ktoré sa týka predaja spoločnosti Dexia BIL [oznámené pod číslom C(2012) 5264]  (1)

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top