EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:351:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 351, 20. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.351.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 351

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
20. decembra 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1216/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa v súvislosti s pristúpením Chorvátska k Európskej únii zavádzajú osobitné dočasné opatrenia na prijímanie úradníkov a dočasných zamestnancov Únie

33

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1217/2012 z 12. decembra 2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie

34

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1218/2012 z 12. decembra 2012 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazíliou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994, a Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajskom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

36

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami

40

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/792/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2012 o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazíliou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994, a Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajskom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994

47

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazíliou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994

48

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajskom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994

52

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top