Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:348:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 348, 18. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.348.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 348

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
18. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu merlúzy európskej vo vodách EÚ v zónach IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1210/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky merlang v zóne VI, vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách v zóne Vb a medzinárodných vodách v zónach XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1211/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu marlína mozaikového v Atlantickom oceáne plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1212/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 917/2004, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 748/2008, (ES) č. 810/2008 a (ES) č. 610/2009, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa pozastavujú colné preferencie pre určité zvýhodnené krajiny podľa VSP v súvislosti s určitými triedami VSP v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1214/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyňatím pre používanie olova (1)

16

 

*

Delegovaná smernica Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyňatím pre používanie kadmia (1)

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/788/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2012 o finančnom príspevku Európskej únie na vnútroštátne programy 5 členských štátov (Írska, Španielska, Francúzska, Malty a Portugalska) na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva v roku 2012 [oznámené pod číslom C(2012) 9187]

20

 

 

2012/789/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2012 o finančnom príspevku Únie v súlade so smernicou Rady 2000/29/ES na pokrytie výdavkov vzniknutých Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Cypru, Holandsku a Portugalsku na rok 2012 v súvislosti s bojom proti organizmom škodlivým pre rastliny alebo rastlinné výrobky [oznámené pod číslom C(2012) 9280]

22

 

 

2012/790/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2012 na účely rozhodnutia Rady 2009/470/ES, pokiaľ ide o finančnú pomoc Únie pre referenčné laboratórium EÚ na testovanie rezíduí od 1. januára do 31. decembra 2012 [oznámené pod číslom C(2012) 9286]

28

 

 

USMERNENIA

 

 

2012/791/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 26. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2012/25)

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top