EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:338:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 338, 12. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.338.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 338

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
12. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/768/SZBP z 9. marca 2012 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie

1

Dohoda medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2012 z 30. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (1)

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1184/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Cecina de León (CHZO)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1185/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1186/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky foxím (1)

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1187/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa stoosemdesiaty štvrtýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1188/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/769/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/790/ES, ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

27

 

 

2012/770/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2012, ktorým sa potvrdzujú priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2011 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (1)

29

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2012/771/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s opatreniami určenými na podporu toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach

37

 

 

2012/772/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním

41

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 488/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 658/2007 o peňažných pokutách za porušenie niektorých povinností v súvislosti s povoleniami na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2012)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top