Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:337:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 337, 11. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.337.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
11. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/763/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2012 o podpise, v mene Európskej únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1169/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 542/2012

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1170/2012 z 3. decembra 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2012 z 3. decembra 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1172/2012 z 3. decembra 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1173/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Queso Camerano (CHOP)]

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2012 z 5. decembra 2012, ktorým sa schvaľuje menšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Abbacchio Romano (CHZO)]

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Sale Marino di Trapani (CHZO)]

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1176/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (CHZO)]

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1177/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Scottish Wild Salmon (CHZO)]

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vodách EÚ v zónach IIa, IIIb, IIIc a podoblastiach 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

29

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1180/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1181/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa povoľuje zvýšenie hranice obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2012 v určitých vinohradníckych regiónoch

44

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1182/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/764/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2012 o žiadosti Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú zriadenia Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

48

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/765/SZBP z 10. decembra 2012, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/333/SZBP

50

 

 

2012/766/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa časť A prílohy XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam národných laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky [oznámené pod číslom C(2012) 8900]  (1)

53

 

 

2012/767/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2012, ktorým sa určuje referenčné laboratórium EÚ pre slintačku a krívačku a zrušuje rozhodnutie 2006/393/ES [oznámené pod číslom C(2012) 8901]  (1)

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top