Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 311, 10. november 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.311.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 311

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
10. novembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1052/2012 z 9. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/696/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2012/88/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému [oznámené pod číslom C(2012) 7325]  (1)

3

 

 

2012/697/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2012 o preventívnych opatreniach proti zavlečeniu rodu Pomacea (Perry) do Únie a proti jeho rozšíreniu v Únii [oznámené pod číslom C(2012) 7803]

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top