EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:257:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 257, 25. september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.257.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 257

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
25. septembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 867/2012 z 24. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 868/2012 z 24. septembra 2012 o povolení azorubínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a psy (1)

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2012 z 24. septembra 2012 o povolení taumatínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (1)

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 870/2012 z 24. septembra 2012 o povolení naringínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (1)

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 871/2012 z 24. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/513/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUMM GEORGIA/1/2012 zo 14. septembra 2012, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia)

15

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/514/SZBP z 24. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2010/576/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo)

16

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/515/SZBP z 24. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2010/565/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)

18

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/516/SZBP z 24. septembra 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2012/285/SZBP o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

20

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 10 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní vozidiel z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2012)

22

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 314/2012 z 12. apríla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 103, 13.4.2012)

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top